Политика приватности

Федерално државно унитарно предузеће “Међународна информациона агенција “Rossiya segodnya” (у даљем тексту: Агенција, ми, наш, наши) са седиштем на адреси: Русија, 119021, Москва, Зубовски Булевар бр. 4, зграда 1,2,3, придаје велики значај заштити Ваше приватности и безбедности Ваших личних података.
Политика приватности је развијена у складу са одредбама нормативних правних аката Руске Федерације у области заштите личних података и међународног права, укључујући, али не ограничавајући се на: Федерални закон Руске Федерације бр. 152-ФЗ од 27. јула 2006. године „О личним подацима“, ГДПР норме – Уредба бр. 2016/679 Европског парламента и Савета Европске уније од 27. априла 2016. године „О заштити физичких лица у погледу обраде личних података и о слободном кретању таквих података и укидању Директиве 95/46/ЕЦ (Општа уредба о заштити података).
Предузимамо правовремене мере за заштиту Ваших личних података у складу са овом Политиком приватности (у даљем тексту Политика) и важећим законодавством и гарантујемо да обрада и заштита података о личности испуњава високе међународне стандарде.
Молимо Вас да пажљиво проучите Политику како бисте разумели у које сврхе обрађујемо Ваше личне податке, као и на који начин можете да остварите права у вези са Вашим личним подацима које обрађује Агенција.
Потрудили смо се да Политику учинимо што је могуће лакшом за разумевање.
Политика је одобрена у руској верзији и ако је потребно преведена на стране језике.
Ако имате било каквих питања о нашој обради ваших личних података и њиховој заштити, сугестије за побољшање презентације Политике, као и захтев за одобрену верзију, можете нам упутити поруку на начин наведен у одељку 13. "Контакти".
1. Област примене
Политика има за циљ да вас обавести о нашим активностима за прикупљање и обраду ваших личних података када користите наш информациони ресурс (веб сајт, мобилну апликацију), као и када обављамо активности које нису у вези са коришћењем информационог ресурса.
Процеси на које се Политика примењује наведени су у одељку 5. "Обавештење о приватности".
Обратите пажњу да наш информациони ресурс (веб сајт, мобилна апликација) може да садржи линкове ка ресурсима других провајдера услуга које не контролишемо и који нису обухваћени Политиком.
Захтевамо од наших партнера да пажљиво рукују корисничким подацима и радимо само са компанијама са доказаном репутацијом.
2. Категорије личних података који се обрађују
Не обрађујемо ваше личне податке који се односе на расу, националност, политичке ставове, верска или филозофска уверења, здравствено стање, интимни живот, биолошке карактеристике, уз чију помоћ могуће је утврдити вашу личност.
Не прикупљамо Ваше личне податке намерно из јавно доступних извора, осим ако је другачије прописано важећим законом који се односи на активности медија.
3. Категорије субјеката личних података
Субјекти личних података су запослени у Агенцији и њеним представништвима, филијалама, дописништвима, корисници веб-сајтова, мобилних апликација и услуга Агенције, партнери, клијенти, партнери Агенције и њихови представници, новинари, блогери (физичка лица која развијају лични веб-сајт, страницу на друштвеним мрежама, издавачку платформу), представници медија, учесници на догађајима које Агенција одржава, други субјекти личних података ради обезбеђивања спровођења сврхе обраде личних података.
Сврхе обраде личних података наведене су у одељку 5. "Обавештење о приватности".
Агенција обрађује податке о личности пунолетних лица.
4. Прикупљање личних података малолетника
Наш информациони ресурс (сајт, мобилна апликација) није намењен за обраду личних података малолетника, осим ако је то предвиђено важећим законом или уз сагласност родитеља или лица која их замењују.
Малолетним лицем се сматра лице које није навршило 18 година живота, осим ако важећим законом није другачије одређено.
Ако имате разлога да сматрате да нам је ваше дете доставило своје личне податке, молимо вас да нас контактирате на начин наведен у одељку 13. "Контакти".
5. Обавештење о приватности
5.1. Обрада личних података уз идентификацију ваше личности.
Информациони ресурс (сајт, мобилна апликација) Агенције обрађује личне податке како би Вас идентификовао као појединца у циљу постизања следећих циљева:
5.1.1. Обезбеђивање функционалности личног налога на сајту вести.
Под сајтом за вести треба разумети интернет издање Агенције, чија је специјалност прикупљање и дистрибуција вести или новинског материјала.
Сврха обраде личних података.
Пружање могућности да учествујете у дискусијама о вестима, коментаришете вести.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
За пријаву на сајту потребно је да наведете: име или надимак и адресу е-поште.
Након креирања налога, можете навести додатне информације у свом личном налогу: фотографију, податке о годинама; пол; датум рођења; земља; Google ID, Apple ID, ID налога друштвених медија. Додатне информације су опционе.
Ако сте навели Google ID, Apple ID, ID налога друштвене мреже, тада ће сајт обрадити информације са вашег налога друштвене мреже: име, презиме, фотографију, датум рођења, пол, Е-пошту, претплате.
Законски основ за обраду личних података.
Ваш пристанак.
Рок чувања личних података.
Све док сами не избришете свој налог или док не затражите повлачење пристанка (брисање података).
Процедура за повлачење пристанка је наведена у тачки 8.7. "Право на повлачење пристанка".
Пренос личних података трећим лицима.
Ако сте у подешавањима личног налога навели свој Google ID, Apple ID, ID налога друштвене мреже, онда се лични подаци преносе трећим лицима, и то: Google LLC (Firebase, Google Analytics); Twitter Inc. (Twitter); "Вконтакте" ДОО (Вконтакте), Apple Inc.
Пренос података трећим лицима не врши се ако у подешавањима вашег личног налога нема информација о друштвеним мрежама.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Ако у подешавањима вашег личног налога постоје информације о друштвеној мрежи, обрада личних података се врши на територији Руске Федерације, Сједињених Држава и других земаља у којим је присутан провајдер друштвене мреже.
Ако у подешавањима вашег личног налога нема информација о друштвеним мрежама, обрада личних података се врши само на територији Руске Федерације.
5.1.2. Обезбеђивање функционалности личног налога на медијском сајту.
Под медијским сајтом подразумева се информациони ресурс Агенције који садржи информационе производе у дигиталном формату (фотографије, видео, аудио и сл.) које је Агенција креирала ради њиховог даљег коришћења и накнадне дистрибуције.
Сврха обраде личних података.
Давање дозволе за право коришћења фотографског материјала, графичког, инфографског, аудиовизуелног материјала.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Име, презиме, адреса е-поште, логин, назив компаније, делатност компаније, град, држава, место рада, позиција, поштански број, адреса, контакт телефон.
Законски основ за обраду личних података.
Уговор (Уговор о лиценци).
Рок чувања личних података.
До престанка уговора (уговора о лиценци).
По престанку уговора, уговор се преноси у интерну архиву на чување. Рок чувања уговора утврђује се интерном номенклатуром предмета у складу са захтевима важећег законодавства.
Пренос личних података трећим лицима.
Пренос личних података трећим лицима се не врши.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података врши се само на територији Руске Федерације.
5.1.3. Пружање организацији функционалности личног налога на комерцијалном информационом ресурсу.
Сврха обраде личних података.
Пружање комерцијалних услуга.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Емаил; организација; пријава; информације о коришћеним изворима вести.
Законски основ за обраду личних података.
Уговор (Уговор о лиценци).
Рок чувања личних података.
До престанка уговора (уговора о лиценци).
По престанку уговора, уговор се преноси у интерну архиву на чување. Рок чувања уговора утврђује се интерном номенклатуром предмета у складу са захтевима важећег законодавства.
Пренос личних података трећим лицима.
Пренос личних података трећим лицима се не врши.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података врши се само на територији Руске Федерације.
5.1.4. Одржавање такмичења или других догађаја.
Сврха обраде личних података.
Одржавање маркетиншких такмичења и акција.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
ID налози у друштвеним мрежама, презиме, име, име по оцу, старост, држава, подаци о контактима у интернет месинџерима и друштвеним мрежама, контакт телефони, адреса е-поште, фотографија, видео.
Законски основ за обраду личних података.
Правила за учешће на такмичењу или другом догађају.
Рок чувања личних података.
До краја догађаја.
Подаци о победницима се обрађују пре доделе награда.
Пренос личних података трећим лицима.
У случају ангажовања трећих лица за организацију догађаја (партнери, спољне платформе) или доделу награда (поштанске службе, курирске службе или партнери), лични подаци се преносе трећим лицима.
Приликом организовања свих фаза такмичења, укључујући и доделу награда победницима, Агенција самостално не преноси личне податке трећим лицима.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
При ангажовању трећих лица за организацију догађаја (партнери, спољне платформе) или уручењу награда (поштанске службе, курирске службе или партнери), лични подаци се обрађују на територији Руске Федерације и земље у којој се трећа лица налазе.
Ако нема ангажованих трећих лица, обрада личних података се врши само на територији Руске Федерације.
5.1.5. Слање билтена и обавештења путем е-поште.
Сврха обраде личних података.
Слање информационих порука.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Презиме, име; адреса е-поште; адреса локације; информације о клијенту е-поште.
Законски основ за обраду личних података.
Ваш пристанак.
Рок чувања личних података.
До повлачења Вашег пристанка.
Процедура за повлачење пристанка је наведена у тачки 8.7. "Право на повлачење пристанка".
Пренос личних података трећим лицима.
The Rocket Science Group (Mailchimp); SendPulse Inc. (Sendpulse).
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података се врши на територији Руске Федерације, САД, Немачке и Литванске Републике.
5.1.6. Обезбеђивање могућности повратних информација.
Сврха обраде личних података.
Обрада порука (жалбе, сугестије) физичких лица или представника организације.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Презиме, име; место запослења и функција; адреса; држава; бројеви контакт телефона; адреса е-поште.
Законски основ за обраду личних података.
Пружање повратних информација за решавање Вашег питања.
Рок чувања личних података.
До решења Вашег питања које сте нам послали у поруци.
Пренос личних података трећим лицима.
Пренос личних података трећим лицима се не врши.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података врши се само на територији Руске Федерације.
5.2. Обрада личних података без идентификације Ваше личности.
Наш сајт аутоматски прикупља информације без идентификације Вас као појединца, како би постигли следеће циљеве:
5.2.1. Анализа понашања корисника информационог ресурса (веб сајтова и мобилних апликација) коришћењем интерних аналитичких система.
Сврха обраде личних података.
Унапређење рада сајта/мобилне апликације, обезбеђивање садржаја, приказивање најрелевантнијих новинских материјала, приказивање циљаног оглашавања на сајту/мобилној апликацији Агенције и у огласним мрежама.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Колачић, IP адреса, информације о локацији, тип и верзија ОС, тип и верзија прегледача, тип уређаја и резолуција екрана, извор са којег је корисник дошао на сајт, са којег сајта или преко ког огласа, језик ОС и прегледача, активност корисника на Интернету.
Законски основ за обраду личних података.
Законски интерес.
Приликом прикупљања ваших података, водимо се нашим законским интересом, јер други разлози у овом случају нису применљиви. Наше активности зависе од Вашег интересовања за понуђени садржај, погодности његовог коришћења.
Анализа понашања корисника на нашем сајту је уобичајена пракса за активности медија, с тим у вези се ослањамо на Вашу свест о томе. Потврђујемо да анализа Ваших података, која се врши у циљу постизања циља који смо навели, не утиче значајно на Ваша права и слободе.
Рок чувања личних података.
Рок чувања зависи од врсте колачића.
Можете се упознати са описом типова колачића користећи одговарајуће спољне бесплатне услуге, као што су: https://www.hotcleaner.com/cookie-editor/.
Пренос личних података трећим лицима.
Пренос личних података трећим лицима се не врши.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података врши се само на територији Руске Федерације.
5.2.2. Анализа понашања корисника информационог ресурса (веб сајтова и мобилних апликација) коришћењем ресурса трећих страна.
Сврха обраде личних података.
Унапређење рада сајта/мобилне апликације, пружање садржаја, приказивање најрелевантнијих вести, приказивање циљаних огласа.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Колачић, IP адреса, информације о локацији, тип и верзија ОС, тип и верзија прегледача, тип уређаја и резолуција екрана, извор са којег је корисник дошао на сајт, са којег сајта или преко ког огласа, језик ОС и прегледача, активност корисника на Интернету.
Законски основ за обраду личних података.
Ваш пристанак.
Рок чувања личних података.
1) До истека рока трајања колачића, у зависности од његовог типа. Можете сами да сазнате период складиштења колачића према врсти, користећи одговарајуће спољне бесплатне услуге, као што су: https://www.hotcleaner.com/cookie-editor/.
2) До повлачења сагласности (одбијање обраде). Процедура за повлачење пристанка је наведена у тачки 8.7. "Право на повлачење пристанка".
Омогућавање приступа личним подацима трећим лицима.
Да би се постигао овај циљ, користи се веза са информационим ресурсима трећих страна. Овим сервисима је дата могућност прикупљања Ваших личних података за потребе аналитике. У овом случају, обрада Ваших личних података је регулисана Политикама приватности трећих страна.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података се врши на територији Руске Федерације, САД, Египта и других земаља у којима су присутне услуге трећих лица.
5.3. Обрада података у оквиру делатности Агенције без коришћења информационих ресурса.
Обрађујемо Ваше личне податке без коришћења информационих ресурса да бисмо постигли следеће циљеве:
5.3.1. Акредитација представника медија, блогера за сопствени догађај Агенције или догађај који организује Агенција.
Сврха обраде личних података.
Акредитација представника медија, блогера за сопствени догађај Агенције или догађај који организује Агенција.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Презиме, име, име по оцу; пол; држављанство; детаљи идентификационог документа; фотографија; копије страница пасоша; место запослења и радно место; категорија и број визе; адреса е-поште; контакт телефони; сврха уласка.
Законски основ за обраду личних података.
Ваш пристанак.
Рок чувања личних података.
За време трајања акредитације и у року од годину дана по истеку акредитације.
Пренос личних података трећим лицима.
Пренос личних података трећим лицима врши се ако су ангажовани у процесу одржавања догађаја Агенције.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података се врши на територији Руске Федерације и земље одржавања догађаја.
5.3.2. Позив за догађај Агенције.
Сврха обраде личних података.
Организација догађаја Агенције.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Презиме, име, име по оцу; фотографија; место запослења и радно место; адреса е-поште; контакт телефони; информације о научним титулама; информације о биографији; подаци о контактима у интернет месинџерима и друштвеним мрежама.
Законски основ за обраду личних података.
Ваш пристанак.
Рок чувања личних података.
До краја догађаја.
Пренос личних података трећим лицима.
Пренос личних података трећим лицима врши се ако су ангажовани у процесу одржавања догађаја Агенције.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података се врши на територији Руске Федерације и земље одржавања догађаја.
5.3.3. Обрада података представника партнера, уговарача и клијената Агенције.
Сврха обраде личних података.
Закључење, извршење и раскид грађанскоправног уговора; усаглашавање уговора са другом страном.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Презиме, име, име по оцу; место запослења и радно место; адреса е-поште; контакт телефон.
Законски основ за обраду личних података.
Радње које имају за циљ закључење уговора, као и извршење уговора (било која врста уговора).
Рок чувања личних података.
До закључења уговора, до престанка уговора.
По престанку уговора, уговор се преноси у интерну архиву на чување. Рок чувања уговора утврђује се интерном номенклатуром предмета у складу са захтевима важећег законодавства.
Пренос личних података трећим лицима.
Пренос личних података трећим лицима се не врши.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података врши се само на територији Руске Федерације.
5.3.4. Израда материјала у оквиру делатности медија.
Сврха обраде личних података.
Обављање медијских активности.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Презиме, име, име по оцу; место запослења и радно место; фотографија; аудио снимак интервјуа; видео снимак интервјуа или говора; биографија; адреса Е-поште; контакт телефон; информације о контактима у интернет месинџерима и друштвеним мрежама.
Законски основ за обраду личних података.
Законски интерес.
Приликом прикупљања Ваших података, водимо се законским интересом, јер други разлози у овом случају нису применљиви. Наше активности су засноване на брзом реаговању на догађаје у различитим сферама живота друштва и њиховом представљању у виду новинских материјала. Приликом креирања материјала у оквиру делатности медија могу се користити лични подаци и ти лични подаци постају јавно доступни, ако се тиме не крше права и слободе физичког лица, а ми се ослањамо на Вашу свест о томе.
Рок чувања личних података.
Трајно, у оквиру обављања новинарске делатности медија.
Пренос личних података трећим лицима.
Пренос личних података трећим лицима се не врши.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података врши се само на територији Руске Федерације.
5.3.5. Слање маилинга представницима медија.
Сврха обраде личних података.
Слање билтена.
Лични подаци који се обрађују у наведену сврху.
Презиме, име, име по оцу; радно место; контакт телефон; адреса е-поште; држава.
Законски основ за обраду личних података.
Ваш пристанак.
Рок чувања личних података.
До повлачења Вашег пристанка.
Процедура за повлачење пристанка је наведена у тачки 8.7. "Право на повлачење пристанка".
Пренос личних података трећим лицима.
Пренос личних података трећим лицима се не врши.
Пренос личних података трећим земљама и међународним организацијама.
Обрада личних података врши се само на територији Руске Федерације.
6. Аутоматизовано доношење индивидуалних одлука, укључујући профилисање
Да бисмо постигли наше циљеве за које обрађујемо Ваше личне податке, не доносимо аутоматизоване индивидуалне одлуке, укључујући профилисање.
7. Брисање личних података
Брисање личних података се врши по постизању циља обраде, по завршетку рока њиховог чувања, при повлачењу пристанка субјекта личних података или при раскиду уговора, ако други услови нису предвиђени важећим законодавством. Такође, лични подаци подлежу брисању у случају откривања њихове незаконите обраде.
8. Ваша права
8.1. Право на приступ информацијама о Вама.
Имате право да од нас добијете информације о поступку обраде Ваших личних података: сврхе обраде, категорије, примаоци или категорије прималаца, укључујући оне из других земаља или међународних организација, период чувања, услови за прекид обраде, извор добијања личних података.
Имате право да од нас добијете електронску копију у уобичајеном формату Ваших података које обрађујемо електронски, ако је ово право изричито предвиђено важећим законодавством.
8.2. Право да исправите своје личне податке.
Ако су Ваши лични подаци нетачни, непотпуни или застарели, имате право да тражите да их исправимо без одлагања са наше стране или, где је то прикладно, исправите их сами, на пример, у подешавањима вашег личног налога.
Када исправимо Ваше личне податке, обавестићемо вас о томе.
8.3. Право на брисање Ваших личних података.
Имате право да тражите да избришемо Ваше личне податке без одлагања са наше стране или, где је то прикладно, избришете сами, на пример, у подешавањима вашег личног налога.
Ако не можемо да избришемо Ваше личне податке, онда анонимизујемо Ваше личне податке тако да се њихов власник не може идентификовати.
Након брисања или анонимизације Ваших личних података, обавестићемо вас о томе.
8.4. Право на ограничавање (блокирање) обраде.
Имате право да тражите да ограничимо (блокирамо) обраду Ваших личних података. Можете да користите ово право само у следећим случајевима:
1) оспоравате тачност Ваших личних података током периода који нам омогућава да проверимо тачност ових података;
2) обрада је незаконита и противите се брисању ваших личних података и тражите да се ограничи њихово коришћење;
3) више нам нису потребни лични подаци за сврхе обраде, али су Вам они неопходни за успостављање, остваривање или заштиту правних захтева;
4) противите се обради пре него што потврдите да су наши правни разлози већи од ваших.
Када се успоставе ограничења (блокирање) за обраду Ваших личних података, заустављамо обраду са наше стране, док се блокирање не уклони, али ћемо чувати Ваше личне податке.
Можете уклонити ограничење (блокирање) обраде Ваших личних података у било ком тренутку слањем захтева на начин наведен у одељку 13. "Контакти".
8.5. Право на преносивост података.
Имате право да добијете своје личне податке у структурираном и машински читљивом формату, као и право да пренесете ове податке другој организацији.
Ово право можете остварити када се Ваши подаци обрађују електронски на основу Вашег пристанка или потписаног уговора, где сте једна од страна и ово право је јасно дефинисано важећим законом и технички изводљиво.
8.6. Право на приговор.
Имате право да се противите обради Ваших личних података у било ком тренутку на основу Вашег образложеног приговора ако:
1) обављамо послове од јавног интереса или службена овлашћења која су нам дата;
2) постоје законски интереси које имамо ми или трећа страна, осим ако су ти интереси неопходни за заштиту Ваших права и слобода.
Нећемо да обрађујемо Ваше личне податке осим ако не можемо да покажемо убедљиве легитимне разлоге за њихову обраду.
Такође можете у сваком тренутку уложити приговор на обраду Ваших личних података у маркетиншке сврхе, укључујући профилисање, ако је такав приговор изричито предвиђен важећим законом.
8.7. Право на повлачење пристанка.
Ако се Ваши подаци обрађују на основу Вашег пристанка, имате право да га повучете. Реализујемо функционалност једноставног повлачења пристанка:
1) повлачење пристанка на билтене е-поште.
Можете повући свој пристанак на неколико начина:
а) кликом на линк "Откажи претплату", који је укључен у сваку послату е-поруку;
б) слањем повратних информација из билтена е-поште повратним писмом;
в) искључивањем билтена, где је то прикладно, самостално у подешавањима Вашег личног налога.
2) повлачење пристанка за обраду личних података у личном налогу на сајту.
Можете повући свој пристанак на неколико начина:
а) брисањем налога у подешавањима личног налога сајта (линк "Избриши налог" у одељку "Подешавања");
б) слањем поруке на начин наведен у одељку 13. "Контакти".
3) повлачење сагласности за обраду колачића (одбијање обраде колачића).
Можете да повучете свој пристанак (одјавите се од обраде) тако што ћете онемогућити категорије обраде Ваших личних података користећи подешавања праћења на сајту или пратећи упутства наведена у Политици колачића и аутоматског пријављивања. У зависности од врсте колачића, могу да се аутоматски избришу након што затворите прегледач на Вашем уређају. Ако аутоматско брисање није предвиђено, обрада се зауставља након повлачења Вашег пристанка.
4) повлачење пристанка за обраду личних података у сврхе које нису у вези са коришћењем информационих ресурса.
Можете да повучете свој пристанак слањем поруке на начин наведен у одељку 13. "Контакти".
8.8. Право на подношење жалбе надзорном органу.
Имате право да поднесете жалбу надлежном надзорном органу у Вашој земљи ако сумњате у то како обрађујемо ваше податке, штитимо и остварујемо Ваша права.
Ако сте држављанин Руске Федерације или се налазите на територији Руске Федерације, онда можете погледати контакте надзорног органа на сајту Роскомнадзора.
Ако сте држављанин Европске уније или се налазите на територији Европске уније, контакте надзорног органа можете пронаћи на сајту Европског одбора за заштиту података.
Ако сте држављанин државе која није на листи земаља чланица Европске уније или се налазите на територији ове државе, онда контакте надзорног органа можете пронаћи на званичном сајту надлежног органа те државе.
8.9. Захтев за додатне информације за идентификацију субјекта података.
Ако информације које сте дали нису довољне за остваривање Ваших права, можемо да тражимо од Вас додатне информације како бисмо поуздано потврдили Ваш идентитет. Трудимо се да захтевамо минималну потребну количину додатних информација. Ако не дате додатне информације, нећемо моћи да остваримо Ваша права. Ако сматрате да кршимо Ваша права тражењем додатних информација, можете уложити жалбу одговарајућем надзорном органу.
8.10. Услови за пружање информација о Вашим правима.
Информације везане за остваривање Ваших права дају се су бесплатно. Ако је Ваш захтев очигледно неоснован или претеран, посебно због природе понављања, можемо одбити да одговоримо или да Вам наплатимо давање тражених информација.
8.11. Начин остваривања Ваших права.
Нудимо неколико начина да остварите Ваша права:
1) Можете да користите образац за повратне информације објављен на сајту да нам пошаљете поруку у вези са заштитом Ваших личних података;
2) да остварујете своја права, по потреби, независно када користите функционалност Вашег личног налога;
3) за озбиљнија питања можете се обратити лицу одговорном за заштиту података директно на начин наведен у одељку 13. "Контакти".
8.12. Када нисмо у могућности да остваримо Ваша права.
Можемо да ограничимо обим наших обавеза и Ваших права тамо где то захтева важеће законодавство.
Ова ограничења се могу применити ако се Ваши лични подаци обрађују:
1) у оквиру обезбеђења националне безбедности;
2) за заштиту;
3) ради јавне безбедности;
4) приликом вршења претходне провере, истраге, идентификације или гоњења за извршење кривичних дела или извршење кривичних санкција, укључујући заштиту и спречавање угрожавања јавне безбедности;
5) за друге важне сврхе од легитимног јавног интереса за државу у којој се налазите, посебно важне економске или финансијске интересе, укључујући монетарна, буџетска и пореска питања, здравствену заштиту и социјално осигурање;
6) ради заштите независности суда и судског поступка;
7) за спречавање, истрагу, идентификацију и кривично гоњење кршења етике за регулисане професије;
8) за обављање функције праћења, инспекције или регулисања у вези са вршењем службених овлашћења;
9) за заштиту Вас или Ваших права и слобода других;
10) за реализацију права на подношење парничних тужби и извршење судслих одлука.
Такође, за остваривање неких права постоје посебни услови, без којих се право не може остварити, и то:
Изузеци од права на брисање:
1) за остваривање права на слободу изражавања и информисања;
2) за испуњавање законске обавезе која захтева обраду у складу са важећим законом или за извршавање задатка који се обавља у јавном интересу или у поступку вршења службених овлашћења које су нам наложене важећим законом;
3) из разлога јавног интереса у области јавног здравља;
4) за потребе архивирања у јавном интересу, за потребе научног или историјског истраживања или за статистичке сврхе;
5) за покретање, остваривање или заштиту тужби.
Изузеци од права на ограничавање (блокирање) обраде:
1) уз Ваш пристанак за успостављање, спровођење или заштиту правних захтева;
2) за заштиту права другог физичког или правног лица;
3) ради остваривања важних законских друштвених интереса државе.
Ако не можемо да остваримо Ваше право на Ваш захтев, онда Вам пишемо образложено одбијање.
9. Колачићи и аутоматско пријављивање
За постизање циљева наведених у тачки 5.2. Политике, користимо технологије колачића и аутоматског пријављивања података.
Колачић је мала текстуална датотека која се чува на уређају (рачунару, таблету, паметном телефону итд.).
Аутоматско пријављивање има облик датотеке евиденције и користе га наши веб сервери и сигурносни системи.
Обрада ових података служи искључиво за безбедно коришћење наше веб странице, као и за побољшање квалитета њеног рада.
Не користимо ове информације да бисмо Вас лично идентификовали и не комбинујемо ове информације са другим информацијама, не делимо их или креирамо личне корисничке профиле.
За више информација о нашој употреби ових технологија, погледајте нашу Политику колачића и аутоматског пријављивања.
10. Информације о гаранцијама за пренос личних података у треће земље
У интеракцији са партнерима чије земље присуства нису међу земљама које пружају адекватан ниво заштите личних података, користимо стандардне уговорне услове које препоручују Европска комисија, Роскомнадзор и национално законодавство. Предузели смо мере безбедности како бисмо заштитили Ваше личне податке у складу са најбољим праксама безбедности и приватности. Користимо мере предострожности да заштитимо Ваше податке.
11. Сигурност података
Лични подаци које прикупљамо и чувамо сматрају се поверљивим информацијама. Заштићени су од губитка, промене или неовлашћеног приступа. За то примењујемо техничка средства и организационе мере. Стално побољшавамо наше системе заштите података.
Спроводимо поступак процене утицаја на заштиту података како бисмо у нашој обради идентификовали ризике за Вас. Идентификоване ризике минимизирамо коришћењем техничких и организационих мера заштите.
Ви сте одговорни за одржавање лозинке за свој налог на нашем сајту који Вам пружамо. Ову лозинку морате чувати у тајности и никада је никоме не делити.
12. Промена Политике
Задржавамо право на промене Политике.
Обавестићемо вас о променама Политике користећи сва средства која су нам доступна (путем адресе е-поште коју сте навели приликом пријаве; преко наше веб странице када је посетите).
Молимо Вас да редовно прегледате свако ажурирање Политике.
13. Контакти
Да бисте нам послали захтев у вези са заштитом личних података, можете користити образац за повратне информације.
За најважнија питања у вези са заштитом личних података можете се обратити лицу одговорном за заштиту података директно на мејл адресу:
Име: Дмитриј
Презиме: Најмушин
Адреса е-поште: privacy@sputniknews.com
Имајте на уму да се наведени контакти користе само за интеракцију у вези са обрадом и заштитом личних података. Поруке које се не односе на заштиту личних података неће се разматрати.
За захтеве који се не односе на заштиту личних података молимо Вас да користите адресу са контакт листе Агенције.
Пажња! Изаберите праву јединицу, на основу теме Ваше поруке. Ако изаберете погрешну јединицу, Ваш захтев може да остане без одговора, јер јединице одговарају само у оквиру своје надлежности.
Све вести
0
Да бисте учествовали у дискусији
извршите ауторизацију или регистрацију
loader
Ћаскање
Заголовок открываемого материала