Које све привилегије имају народни посланици

© AFP 2023Скупштина Србије
Скупштина Србије - Sputnik Србија
Пратите насTelegramOdyssey
Спутњик је, консултујући Устав Србије, законе, Пословник и Информатор о раду Народне скупштине, истраживао која то све права имају изабрани народни посланици.

Народни посланици ће убудуће плаћати путарину, изјавила је министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зорана Михајловић, додајући како у Закону пише да су посланици ослобођени плаћања превоза, али нису ослобођени путарине. Она је изнела и прогнозу како ће овом мером Јавно предузеће „Путеви Србије“ годишње уштедети 20 милиона динара.

Пут - Sputnik Србија
И народни посланици ће плаћати путарину

Шефови посланичких група су у Скупштини Србије дали и свој суд о оваквој одлуци.

„Народни посланици су грађани, па би све обавезе које се односе на грађане требало да се односе и на посланике“, сматра Зоран Бабић из СНС-а. С друге стране, Зоран Живковић из Нове странке, Борко Стефановић, шеф посланичке групе ДС-а, и Јанко Веселиновић из СДС-а сматрају да се „ради о демагошкој мери“. Ђорђе Милићевић из СПС-а је, пак, убеђен да ће бити пронађено решење које ће посланицима омогућити да обављају функцију, али да то не буде на терет грађана.

Спутњик је, консултујући Устав Србије, законе, Пословник и Информатор о раду Народне скупштине, истраживао која то све права имају изабрани народни посланици.

Грађани бирају посланике у Народну скупштину која има 250 посланика, изабраних на четири године. Тако изабран посланик стиче права и дужности даном потврђивања мандата, издаје му се посланичка легитимација, односно јавна исправа којом доказује посланички статус и на основу које остварује права. Он ужива имунитет у складу са Уставом и законом, а за усмено или писмено изражено мишљење или гласање у вршењу своје посланичке функције не може бити позван на кривичну или другу одговорност. Народни посланик који је затечен у извршењу кривичног дела за које је прописана казна затвора у трајању дужем од пет година, може бити притворен без одобрења Народне скупштине.

Посланицима запосленим у Служби Народне скупштине омогућено је коришћење: експозитуре поште у згради скупштине која пружа комплетне поштанске услуге, ресторана у згради Народне скупштине (164 места и 5 бифеа) и ресторана у Дому Народне скупштине (124 места и 2 бифеа), амбуланте са медицинским особљем (дежурни лекар и медицинска сестра), која пружа медицинску помоћ за време трајања седница, као и амбулантних кола за потребе хитног превоза до здравствених установа.

Скупштина Србије - Sputnik Србија
Опозиција да не нуди само списак лепих жеља

Посланици имају и омогућен приступ информацијама на Интернету и у базама података: Интермекс Индок (база од више хиљада пречишћених текстова прописа која се непрекидно проширује и ажурира); Целекс (службена база правних прописа ЕУ која садржи текстове оснивачких уговора ЕУ, законодавство ЕЗ, предмете Суда ЕУ, мишљења и резолуције институција ЕУ и саветодавних тела, обичајно право Европског суда, библиографске податке о припремним актима, представке Европског парламента и извештаје о примењивању директива Заједнице у државама чланицама); и ЕЦПРД (база података Европског центра за истраживање и документацију) са обиљем информација, публикација и истраживачких студија из великог броја европских парламената. Документи из базе Целекса доступни су на једанаест службених језика ЕУ и обухватају информације од 1951. Информације из базе ЕЦПРД-а, доступне су на енглеском језику.

Такође, омогућено им је коришћење библиотечке збирке Народне скупштине која обухвата: стручне књиге и монографске публикације из области права, политикологије, социологије, филозофије, књижевности, збирку прописа савезних и републичких органа са регистрима од 1945. до данас, стенографске белешке Народне скупштине од 1889. до данас, значајну архивску грађу (нпр. Протоколи ванредне Народне скупштине из 1880, Скупштине Краљевине Југославије од 1919. до 1939, Службене новине Краљевије СХС од 1921), стручне часописе, дневну штампу. Библиотека има и електронску базу правних прописа Индок, која обухвата прописе Србије и Црне Горе, Аутономне покрајине Војводина и града Београда, који су на снази од 1990. до данас.

Изабрани народни посланици имају право на плату и право на накнаду плате по престанку посланичке функције у висини плате коју су имали на дан престанка функције, а најдуже шест месеци. Ово право се може продужити, али не дуже од шест месеци. Имају и право на отпремнину кад посланику на сталном раду у скупштини, ради коришћења права на пензију, припада накнада за отпремнину у висини једне и по плате.

Даље, посланици имају право на посланички додатак у месечном паушалном износу за вршење посланичке дужности у изборној јединици, у висини од 40 одсто од пуног износа плате посланика на сталном раду у скупштини. Онда право на накнаду на име разлике до посланичке плате за оне посланике који нису на сталном раду у скупштини. Такође, посланици који остварују зараду од самосталне делатности имају право на месечну накнаду у висини од 80 одсто од плате народног посланика на сталном раду у скупштини.

Народни посланици имају право на накнаду трошкова за службена путовања, затим право на коришћење службеног аутомобила, као и право на бесплатан превоз у железничком, друмском, јавном градском и речном саобраћају на територији Србије, у свим правцима и за неограничен број путовања. Омогућено им је и право на коришћење службених фиксних и мобилних телефона, право на службену картицу са претплатничким бројем, као и право на допуну приватне картице за мобилни телефон који се дају одређеним лицима ради обављања послова за потребе Народне скупштине.

Затим право на послужење приликом одржавања службених састанака у Народној скупштини, али и право на дневницу за пут у иностранство. Такође, изабрани посланици добијају накнаде трошкова за исхрану, трошкова за хотелски смештај, право на накнаду трошкова за коришћење приватног аутомобила у висини 15 одсто од цене литра погонског горива по обрачунском километру, према Листи удаљености пребивалишта народних посланика од Београда, која се налази у прилогу ове одлуке и њен је саставни део.

Административни одбор Народне скупштине може да одлучи да се народном посланику који нема пребивалиште у Београду и не користи право на хотелски смештај, на лични захтев, исплати месечна накнада на име закупа стана у Београду, у укупном износу од 35.000 динара (урачунати сви трошкови коришћења стана – струја, телефон, комуналне услуге…).

Народни посланик коме је престао мандат има право да се у року од два месеца од дана када му је престао мандат врати на рад код послодавца код кога му мирује радни однос због тога што је изабран на функцију народног посланика, има право на приступ архиви и документима о раду Народне скупштине којима је имао приступ и док је био народни посланик, има право да присуствује државним свечаностима у Народној скупштини, у складу са протоколом, има право приступа библиотеци Народне скупштине и Клубу посланика. Народном посланику коме је престао мандат, ради остваривања овог права издаје се трајна легитимација.

Све вести
0
Да бисте учествовали у дискусији
извршите ауторизацију или регистрацију
loader
Ћаскање
Заголовок открываемого материала