- Sputnik Србија, 1920, 24.01.2022
КУЛТУРА
Рубрика која прати културне феномене и догађаје, ствараоце и личности који својим делом креирају савремену културну сцену у земљи и у свету.

Преминула првакиња Опере Народног позоришта у Београду, мецосопран Бреда Калеф

© Фото : Спутњику уступило Народно позориште/Архива НПМецосопран Бреда Калеф
Мецосопран Бреда Калеф - Sputnik Србија, 1920, 13.02.2023
Пратите насTelegramOdyssey
Прослављена српска уметница, некадашња првакиња Опере Народног позоришта у Београду Бреда Калеф Симоновић, преминула је 13. фебруара у 93. години.
Ро­ђе­на је 7. де­цем­бра 1930. го­ди­не у Београду.
По­ти­че из јед­не од нај­ста­ри­јих је­вреј­ских по­ро­ди­ца ко­ја је из Шпа­ни­је, пре­ко Со­лу­на сти­гла у Бе­о­град.
По­сле за­вр­ше­не Сред­ње му­зич­ке шко­ле код про­фе­сор­ке Сил­ви­је Ка­ме­но­вић, упи­сала ­је Му­зич­ку ака­де­ми­ју код про­фе­сор­ке Аде По­ља­ко­ве, а за­вр­шила у кла­си про­фе­сор­ке Зла­те Ђун­ђе­нац. По­сле ди­пло­ми­ра­ња бо­ра­ви­ла је у Ита­лији на уса­вр­ша­ва­њу код Ма­ри­је Кар­бо­не.
© Фото : Спутњику уступило Народно позориште у Београду/АрхиваБреда Калеф
Бреда Калеф - Sputnik Србија, 1920, 13.02.2023
Бреда Калеф

Освајала срца публике и критике

Више од три деценије, својим непресушним талентом, огромном харизмом и раскошним гласом мецосопрана подједнако је освајала срца публике и стручне критике, суверено господарећи оперским сценама, не само у Србији и бившој Југославији, него и широм Европе и света, истичу у Народном позоришту.
Током блиставе каријере одиграла је 61 премијерну улогу, као и 710 представа у Београду и 242 на гостовању.
„Цео мој живот је био везан и уткан у Народно позориште. Волела сам своју професију и несебично је давала и позоришту и публици. Много сам гостовала по свету, али сам се увек радо враћала својој кући и свом Народном позоришту“, говорила је Калеф у једном од својих последњих интервјуа, урађеним за „Позоришне новине“, у јануару 2021. године.
Калеф је на сцени Народног позоришта дебитовала 1960. године улогом Мерцедес у Бизеовом ремек-делу „Kармен“, у којем је касније, с великим успехом, певала и насловну улогу.
© Фото : Спутњику уступило Народно позориште у Београду/Архива НППрослављена српска уметница, некадашња првакиња Опере Народног позоришта у Београду Бреда Калеф Симоновић
Прослављена српска уметница, некадашња првакиња Опере Народног позоришта у Београду Бреда Калеф Симоновић - Sputnik Србија, 1920, 13.02.2023
Прослављена српска уметница, некадашња првакиња Опере Народног позоришта у Београду Бреда Калеф Симоновић

Ништа нисмо одбијали, све смо певали

Већ наредне године, примљена је у стални ангажман оперског ансамбла националног театра у којем је остала пуне три деценије, све до пензионисања, 1991. године.
„Моја генерација из тог, како га зову златног доба, била је врло компактна. Ми нисмо одбијали ништа, све смо певали. Сви певачи, и у најмањој улози, били су сјајни. Имали смо среће да су, у оно време, долазили и највећи светски певачи, па нам се тако дешавало да будемо равноправни партнери са једним Мариом дел Монаком, Франком Kорелијем, Пласидом Домингом“, присећала се примадона.
На­кон ула­ска у На­род­но по­зо­ри­ште веома бр­зо је из­би­ла у пр­ви ред нај­значај­ни­јих пр­ва­ка Опе­ре ко­ји су сво­јим на­сту­пи­ма у зе­мљи и ино­стран­ству обе­ле­жи­ли нај­зна­чај­ни­ји пе­ри­од у исто­ри­ји Опе­ре На­род­ног по­зо­ри­шта.

Од Народног позоришта до Карнеги хола

Пр­ва зна­чај­на уло­га би­ла је Ма­ри­на у „Бо­ри­су Го­ду­но­ву“ Му­сорг­ског са ко­јом је дипломи­ра­ла, а по­том је от­пе­ва­ла све нај­зна­чај­ни­је уло­ге ме­цо­со­пран­ског фа­ха у опе­ра­ма руских, фран­цу­ских, ита­ли­јан­ских и до­ма­ћих ком­по­зи­то­ра.
Паралелно са уметничким ангажманима у матичном театру, успешно је градила и међународну каријеру у оквиру које је, већ 1964. године, добила први велики инострани уговор у Опери Тел Авива.
© WikipediaБреда Калеф и Пласидо Доминго у Београду
Бреда Калеф и Пласидо Доминго у Београду - Sputnik Србија, 1920, 13.02.2023
Бреда Калеф и Пласидо Доминго у Београду
На тој сцени, са славним Пласидом Домингом, имала је укупно 92 наступа у представама „Kармен“, „Мадам Батерфлај“, „Евгеније Оњегин“ и „Kавалерија рустикана“.
Го­сто­ва­ла је са­мо­стал­но или са ан­сам­бли­ма Опе­ре На­род­ног по­зо­ри­шта ши­ром света – Грч­ка, Шпа­ни­ја, Ау­стри­ја, Ма­ђар­ска, Еги­пат, Ир­ска, Ита­ли­ја, Ру­си­ја, Немач­ка, Изра­ел, СССР, САД, као и у свим ве­ћим гра­до­ви­ма некадашње Ју­го­сла­ви­је.
Уче­ство­ва­ла је и на број­ним кон­цер­ти­ма, са­мо­стал­но или са ју­го­сло­вен­ским хоровима у зе­мљи и ино­стран­ству („Бра­ћа Ба­рух“, „Бран­ко Кр­сма­но­вић“, Хор РТС-а). Са Хо­ром „Бра­ћа Ба­рух“ има­ла је тур­не­ју у 29 гра­до­ва САД, укљу­чу­ју­ћи и на­ступ у Кар­не­ги Хо­лу у Њу­јор­ку.
© Фото : Музеј Народног позориштаИзложба „Бреда Калеф - неуобичајена примадона“
Изложба „Бреда Калеф - неуобичајена примадона“ - Sputnik Србија, 1920, 13.02.2023
Изложба „Бреда Калеф - неуобичајена примадона“

Златна медаља за заслуге

Ње­не кре­а­ци­је су са­чу­ва­не на пло­ча­ма, компакт дисковима и ви­део сним­ци­ма концерт­них на­сту­па и пред­ста­ва.
Пре по­чет­ка умет­нич­ке ка­ри­јере ба­ви­ла се ак­тив­но сто­ним те­ни­сом, а ве­о­ма успе­шно је игра­ла и бриџ, за шта је на­гра­ђи­ва­на.
За свој умет­нич­ки рад до­би­ла је број­на значајна признања, међу којима Национално признање за врхунски допринос култури Републике Србије, а 2021. Злат­ну ме­да­љу за за­слу­ге ко­јом ју је од­ли­ко­вао пред­сед­ник Ре­пу­бли­ке Ср­би­је Алек­сан­дар Ву­чић.
Фондација која носи њено име установила је 2016. године награду „Бреда Калеф“ која се додељује за најбоље интерпретирану мецосопранску улогу у претходној сезони на сцени Народног позоришта у Београду.
Датум, време и место сахране биће накнадно саопштени
Генерална проба опере „Турандот“ - Sputnik Србија, 1920, 23.12.2022
КУЛТУРА
Премијера опере „Турандот“: Бајка са срећним крајем као увертира за славље
Све вести
0
Да бисте учествовали у дискусији
извршите ауторизацију или регистрацију
loader
Ћаскање
Заголовок открываемого материала